maandag 4 december 2017

December 2017

Ja ze zag het weer het duister in de morgen net als weleer toen de kinderen nog naar school gebracht moesten worden. De roerloze somberheid die tussen de kale bomen hangt. De lantarens waren al gedoofd, donker was de lucht vol van regenbuien die nog talmden met het loslaten van hun natte vracht. De  eenden in de zwarte vijver dobberden luid kwakend rond wachtend op wat brood die wellicht uitgestrooid zou worden. En de kinderen repten zich vlug naar school, ook nu 2017 keken de kinderen uit naar het feest op school, wat er zoal in hun vakje zou liggen van Sinterklaas.
Maar bij school aangekomen was er een oranje zwaailicht die tollende door de mist aan de hemel scheen. Een volksopstand  met kwade Pieten belegerden het dak van het schoolgebouw. Wat was daar gaande? geschrokken keken vooral de kleuters naar de voorstelling op het dak. De onderwijzers riepen gauw de kinderen binnen  en riepen tot kalmte en gingen maar zingen om het gekrijs op het dak te overstemmen. Na enkele minuten was de politie gekomen en had de boze Pieten ingerekend  en werd het weer rustig buiten en de lucht huilde motterig langs de schoolramen .Binnen was het gezellig en licht en er klonken blijde kreten van verrassing uit de weer open gezette bovenramen.  Ja het Sinterklaasfeest was nog hetzelfde als weleer  maar er werd nu toch vaak anders naar het feest gekeken dan vroeger. Tja we moeten oog blijven houden voor de pijn van andere belevingen dat wel maar we hoeven er ons niet door laten ringeloren.  

1 opmerking: